T Á J É K O Z T A T Ó / LÁTOGATÁSI TILALOM FELOLDÁSÁRÓL

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a Magyarország területén működő összes fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál – 42935-4/2020/EÜG. számú határozatával – elrendelt látogatási tilalmat visszavonja és a látogatás rendjét az alábbi rendelkezések betartásával engedélyezi.

1./ A látogatás lehetőségét az alábbiak szerint szükséges biztosítani:

  • A látogatás feltétele, hogy a látogató érvényes védettségi igazolvánnyal, vagy védettségi igazolvány hiányában a látogatást megelőzőt 48 órán belül történt mintavételezés után végzett negatív eredményű SARS-CoV-2PCR teszttel rendelkezzen.
  • A látogató a látogatáshoz való jogosultság igazolása érdekében köteles a védettségi igazolvány vagy a negatív SARS-CoV-2PCR teszt bemutatására.
  • Egy beteghez naponta egy látogató bemehet, maximum 60 perces időtartamra.
  • Az egészségügyi intézménybe történő belépéskor testhőmérséklet mérés szükséges.
  • Biztosítani kell, hogy a betegek és a hozzátartozók a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében hozott intézkedések betartásában, végrehajtásában együttműködjenek.
  • Amennyiben a beteg állapota és az intézmény adottságai megengedik, az időjárás függvényében lehetőség szerint szabadtéren történjen a látogatás, ebben az esetben nincs korlátozva a látogatók száma.

2./ A COVID-19 fertőzés miatt kezelt betegek – az Eütv. 11. § (3) – (6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – nem látogathatók.

Kivételek az alábbiak:

-A súlyos állapotú, végstádiumú beteg esetében az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon,

-kiskorú beteg esetén a szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette artózkodjon,

– a szülő nő vonatkozásában az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen,

– értelmi fogyatékossággal élő beteg esetén szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.

Szolnok, 2021. május 21.

Tisztelettel:

Piroska Miklós

főigazgató