Kardiológiai osztályvezetői pályázat

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.)
Főigazgatója pályázatot hirdet a Kardiológiai Osztályra határozatlan időtartamra szóló szakorvosi munkakörbe,
osztályvezetői beosztásra.
Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról
szóló 2020. évi C. törvény 1. melléklet, és a 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelethez kapcsolódó egészségügyi ágazati

14. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1459
jogszabályok, utasítások, szabályozások, valamint az intézmény egyéb belső szabályozó dokumentumainak
rendelkezései az irányadóak.
Pályázati határidő: 2023. szeptember 15.
Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és
pályáztatási elektronikus rendszer (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu) való közzététel időpontja: 2023. augusztus 15.
Pályázat benyújtása: postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet címére
történő megküldésével: (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) A pályázatokat Piroska Miklós főigazgatónak címezve kell
benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését.
A pályázati eljárás lefolytatása: személyes meghallgatás, szakmai vezető testület véleménye, főigazgatói döntés.
Pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 30.
Az állás betölthető: 2023. november 1-jétől, vagy a pályázat elbírálását követően azonnal.
Osztályvezető Főorvos: ellátandó feladata: a III.a. progresszivitási szintű Kardiológiai Osztály (általános kardiológia,
hemodinamika, kardiológiai őrző, rehabilitáció, ambulanciák) munkájának hatékony és eredményes megszervezése,
zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése.
Pályázati feltételek:
általános orvosi diploma,
kardiológiai szakorvosi képesítés,
10 éves szakorvosi gyakorlat,
büntetlen előélet, valamint,
vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll, vagy a megbízással
egyidejűleg kinevezhető.
Előnyt jelent:
belgyógyászat/rehabilitációs szakvizsga,
5 éves vezetői tapasztalat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, vezetői elképzelést bemutató program,
diploma másolata, szakorvosi képesítés másolata, minősítésről (tudományos fokozat) szóló igazolás másolata
(amennyiben értelmezhető). Határozat az Orvosok Alapnyilvántartásba vételéről, érvényes működési engedély
másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére
vonatkozóan