Álláshirdetés – Urológiai Osztály Osztályvezető Főorvosi pozícióra

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Főigazgatója pályázatot hirdet a Urológiai Osztályra Osztályvezető Főorvosi pozícióra, határozatlan időtartamra szóló és osztályvezetői megbízással.

Általános információk:

1./ Illetmény és juttatások:

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján, valamint megállapodás szerint.

2./ Pályázati határidő: 2023. október 16.

Miniszterelnöki Kormányiroda Kormányzati Személyügyi Központ kezelésében lévő internetes kiválasztási és pályáztatási elektronikus rendszer (https://kozszolgallas.ksz.gov.hu) való közzététel időpontja: 2023. szeptember 18.

3./ Pályázat benyújtása: Postai úton a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet címére történő megküldésével: (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) A pályázatokat Piroska Miklós főigazgatónak címezve kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését.

4./ A pályázati eljárás lefolytatása:

Szakmai Kollégium véleménye, személyes meghallgatás, szakmai vezető testület véleménye, főigazgatói döntés.

5./ Pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 27.

6./ Az állás betölthető: 2023. december 01.

Osztályvezető Főorvos:

1./ Ellátandó feladat:

A Urológiai Osztály munkájának hatékony és eredményes megszervezése, zavartalan működtetése, irányítása, munkatársainak ellenőrzése és értékelése.

2./ Pályázati feltételek:

– általános orvosi diploma,

urológus szakorvosi képesítés,

– 10 éves szakmai gyakorlat

– büntetlen előélet, valamint

-vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval egészségügyi szolgálati jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg kinevezhető.

3./ Előnyt jelent:

– vezetői tapasztalat

– 10 évnél hosszabb szakmai gyakorlat

4./ A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai önéletrajz, vezetői elképzelést bemutató program, diploma másolata, szakorvosi képesítés másolata, minősítésről szóló igazolás másolata (amennyiben értelmezhető). Határozat az Orvosok Alapnyilvántartásba vételéről, érvényes működési engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan.