Csecsemő- és Gyermekosztály – Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház – Rendelőintézet

Csecsemő- és Gyermekosztály – Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály

bemutatkozása

Cím: 5000 Szolnok, Tószegi út 21. A épület 7. emelet

Telefonszám: 06-56/ 372-573

E-mail: gyermekideggondozo@hetenyikorhaz.hu

I. ) Ellátás

A gyermekpszichiátriai betegek fekvő – és járóbeteg ellátása valósul meg intézményünkben. Az ellátás egész évben folyamatosan biztosított.

1. Gyermek – Ifjúságpszichiátriai Járóbeteg Szakrendelés és Gondozó

Azon pszichiátriai problémák esetén, amikor kórházi tartózkodásra nincs szükség, a kivizsgálás és a terápia is ambuláns keretek között zajlik. A gondozó tevékenysége a kórházi kezelést követő utógondozás.

2. Gyermek – és Ifjúságpszichiátriai fekvőbetegellátás

A 16 ágyas osztály (10 akut és 6 rehabilitációs) a kórház Gyermekosztályához integráltan, de önálló szervezeti egységként működik. Területi ellátási kötelezettség alapján biztosítunk ellátást a 3-18 éves korosztály számára.

Az osztályon a klasszikus gyermekpszichiátriai kórképek (depresszió, szorongás, gyermekkori pszichózis, kényszerbetegség) diagnosztikája és terápiája mellett az autizmus, valamint az ADHD diagnosztikája is szerepel.

Ezenkívül pszichoterápiás és önismereti csoportokat, relaxációs tréningeket szervezünk különböző korcsoportok számára, valamint egyéni-és csoportos kereteken belül gyógypedagógiai fejlesztés, kreatív – és játékterápiás foglalkozások is biztosítottak. Ápolóink speciális feladatokat végeznek, mely nem csak egyfajta felügyeletet jelent. A gyógyításhoz fontos a gyermekek bizalmának megnyerése, viselkedésének, hangulatának megfigyelése, tüneteik szakszerű rögzítése. Aktívan részt vesznek a gyógyfoglalkoztatók munkájának támogatásában, egyes terápiás foglakozásokon, így biztosítva a kötött, szervezett foglalkozásokon elsajátított ismeretek (pl. indulatkezelés) átvitelét, alkalmazását a mindennapos, kötetlen helyzetekben az osztályon tartózkodás alatt. Célunk, hogy az osztályon tartózkodó gyerekek/fiatalok ideje mindig kitöltésre kerüljön, mivel Ők nem fekvőbetegek.

A gyermekek elhelyezése két- és három ágyas kórtermekben történik. A szobákhoz WC és zuhanyzó is tartozik. Az osztály rendelkezik két foglalkoztató szobával és tornaszobával is. Tárgyi feltételeink folyamatosan bővülő eszközparkkal állnak rendelkezésre.

Látogatási rend:

A látogatás külön erre a célra kialakított látogatói helyiségben történik. A betegek az osztály területét nem hagyhatják el. Látogatás alatt szülői/gondviselői kísérettel is csak orvosi engedéllyel hagyható el az osztály.

Látogatási idő:

  • hétköznap: 17.00 – 18.00 óra között (illetve orvosi engedéllyel egyénileg egyeztetett időpontban)

  • hétvégén, ünnepnapokon: 9.00 – 11.00 és 15.00 – 16.30

Kapcsolattartás:

Mobiltelefont, táblagépet, laptopot az osztályon a betegeink nem használhatnak.

Vezetékes telefonon a gyerekek a 06-56/503-777-es telefonszámon kereshetők.

Nappali kórház

Folyamatos bentfekvést nem, de hosszabb megfigyelést, illetve terápiát igénylő esetekben a gyermekek csak napközben tartózkodnak ezen az osztályon.

A nappali ellátás hétfőtől-péntekig, 8.00 – 15.00 óra között biztosított.

II.) Előjegyzés

Az osztályra történő felvétel és az ambuláns vizsgálat a szakambulancián – a sürgősségi esetek kivételével – előjegyzés alapján történik.

A gondozásba vétel történhet beutalóval vagy beutaló nélkül.

  • Az osztályra előjegyzés kérhető: 06-56/ 503-777 – es telefonszámon.

  • A gyermekpszichiátriai szakrendelésen történő új vizsgálathoz előzetes időpont egyeztetése a 06-56/503-603 (3110 mellék) központi telefonszámon, vagy a 06-56/372-573-as közvetlen számon kérhető, munkanapokon 7.30 – 14.30 időpontban.

Kérjük, hogy az első vizsgálati időpontra a korábbi leleteket, szakértői véleményeket hozzák magukkal!

A kontrollvizsgálatra érkező betegek esetében a kontroll alkalmával kapják meg a következő találkozás időpontját, vagy telefonon is lehet a későbbiekben időpontot egyeztetni (kezelőorvossal történő egyéni megbeszélés alapján) a fenti telefonszámon és időtartamban.

III.) Profilunk

3 – 18 éves korig várjuk a mentális és viselkedési problémával küzdő gyermekeket/fiatalokat, illetve szüleiket, családjaikat (szorongásos panaszok, hangulatzavarok, kényszeres tünetek, alvászavar, evészavar, autisztikus tünetek, pszichoszomatikus panaszok, viselkedési problémák, indulatkezelési problémák, alkalmazkodási nehézségek, suicid késztetés, önsértő viselkedés, a pszichés fejlődés zavarai, családi problémák, stb.).

Egyéb esetekben (tanulási zavarok, részképesség zavarok, beilleszkedési problémák, óvodai/iskolai élettel összefüggő problémák, nevelési kérdések) kérjük először a területileg illetékes Pedagógiai Szakszolgálathoz, iskolapszichológusi hálózat szakembereihez forduljanak segítségért, kivizsgálásért.

Gyermekpszichiátriai ellátás:

A hétköznapi feladatellátást, életvitelt gátló pszichés zavarok vizsgálata és elsősorban gyógyszeres kezelést, esetleg gyermekpszichiátriai osztályos kezelést igénylő esetek ellátása.

Klinikai gyermekpszichológiai ellátás:

A hétköznapi feladatellátást, életvitelt gátló pszichés zavarok diagnosztizálása és pszichoterápiás ellátása.

Családterápia:

A terápia segítséget ad a családok számára, hogy megértsék mi áll a gyermek tünete és a hozott probléma hátterében, s ezáltal képessé válnak olyan változások elindítására, ami a hatékonyabb családi működést segíti.

Gyógypedagógiai és egyéb terápiák:

Egyéni és kiscsoportos foglalkozások, ahol a gyógypedagógia eszköztárával és módszereivel, egyéni haladási ütemben történik a képességfejlesztés.

Autizmus:

Az autizmus diagnosztizálása team munka keretében, több szakember bevonásával, specifikus eszközparkkal (ADOS, ADI-R), valamint egyéni és kiscsoportos fejlesztése.

Csoportos foglalkozások:

  • Autizmus érintett fiatalok számára alakult nyílt csoport (középiskolások vagy idősebbek), ahol lehetőség van megbeszélni a mindennapok nehézségeit, és tájékozódni magáról az autizmusról.

  • Hozzátartozói csoport az autizmussal élők családtagjai számára. Nyílt csoport, ahol lehetőség van megbeszélni a családban tapasztalt nehézségeket, segítséget kapni a mindennapok gondjainak megoldásához, illetve tájékozódni magáról az autizmusról.

  • Iskolaelőkészítő csoport autizmusban érintett gyermekek számára, ahol strukturált környezetben, módszer-specifikusan, az egyéni sajátosságok figyelembe vételével történik a fejlesztés.

Orvosképzések, továbbképzések:

Együttműködünk az orvostudományi egyetemekkel orvosképzés, valamint rezidens szakorvosképzés terén (Pl. Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campus, Székesfehérvári Egészségdokk Alapítvány). Pszichológus képzésben is aktív szerepet vállalunk (Pl. Pázmány Péter Katolikus Egyetem).

IV.) Szakemberek

Gyógyító közösségünket gyermekpszichiáter szakorvosok, klinikai szakpszichológusok, gyógypedagógusok, logopédus, mozgásterapeuta, állatasszisztált terapeuta, valamint szociális munkás alkotja. Munkánkat segítik az adminisztrációt és a szülőkkel való kapcsolattartást végző munkatársaink. Munkánk része tehát a diagnosztizálás, a terápiás stratégia kialakítása, valamint szociális segítségnyújtás a betegek és a családtagjaik számára.

Szakmai team:

Orvosok:

dr Juhász Enikő csecsemő és gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter,

osztályvezető főorvos

dr Kiss Enikő gyermekpszichiáter szakorvos

dr Jáki Tamás gyermekpszichiáter rezidens orvos

Klinikai szakpszichológusok:

dr. Berkóné Kővágó Erika

V. Szabó Tamás

V. Szabó Tünde

Mikó Linda

Gyógypedagógusok, logopédus:

Einvágné Jancsó Andrea

Lázárné Barna Andrea

Urbancsek Kitti

Családterapeuták:

Tatainé Földvári Márta

Angyal Andrea

Szociális munkás:

Ladnainé Fehérvári Teodóra

Egyéb terapeuták:

Wanderscheid Hajnalka

Sáriné Papp Erzsébet

Asszisztensek:

Győri- Varga Ágnes (vezető asszisztens)

Farkasné Tóth Erika

Nyíri Zsuzsanna

Főápoló:

Kovácsné Tulik Anikó

Gyógyfoglalkoztatók:

Fedorné Brád Ágnes (gyógypedagógus)

Szaszákné Such Ildikó (gyógypedagógus asszisztens)

Orvosírnok:

Gyermán Marianna

Ápolók, segítő személyzet