"Az Év Kórháza 2010"
Intézményünkben pályázható állások

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet pályázatot hirdet a következő szakorvosi állásokraSsz.

Szervezeti egység

Munkakör megnevezése

Tájékoztatást nyújtó neve

Tájékoztatást nyújtó beosztása

Tájékoztatást nyújtó telefonszáma

1.

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert,

Dr. Bencsik Gábor

mb. orvosigazgató mb. osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-640

2.

Belgyógyászati Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert,

Dr. Ujj György,

Dr. Vadász János és

Dr. Seress Zoltán

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvosok

56/503-719

56/503-785

56/503-786

56/503-642

3.

Fül-Orr-Gégészeri és Szájsebészeti Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Borkó Rezső

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-792

4.

Megyei Onkológiai Központ

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Csőszi Tibor

mb. orvosigazgató mb. osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-669

5.

Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Retkes Tamás

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-790

6.

Pszichiátriai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Sápiné Dr. Driesz Márta

mb. orvosigazgató mb. osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-795

7.

Pulmonológiai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Valyon Éva

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-667

8.

Sürgősségi Betegellátó Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Kondor Klára

mb. orvosigazgató mb. osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-738

9.

Szemészeti Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Pap Ádám

mb. orvosigazgató mb. osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-676

10.

Urológiai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Hódi Imre

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-770

11.

Szülészet-Nőgyógyászati Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Úri Szabó Károly

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-789

12.

Infektológiai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Tusnádi Anna

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-708

13.

Kardiológiai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Herczeg Béla

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-586

14.

Nephrológiai Osztály

Szakorvos, vagy általános orvos

Dr. Lippai Norbert

Dr. Rédl Jenő

mb. orvosigazgató osztályvezető főorvos

56/503-719

56/503-743

15.

Intézeti Gyógyszertár

Gyógyszerész

Dr. Jandácsik Éva

Intézet vezető főgyógyszerész

56/503-689

 

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a Kollektív Szerződés rendelkezései az irányadók. Igény esetén szolgálati lakást vagy Orvos-nővérszállón férőhelyet biztosítunk. A munkakör a pályázatok elbírálása után azonnal betölthető.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

*

szakmai önéletrajz, orvosi diplomamásolat, szakvizsga bizonyítvány másolata, orvosi nyilvántartásba vételi igazolás, kamarai tagság igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan

Pályázatokat Dr. Tölgyes Anna mb. főigazgatónak címezve kell benyújtani. (5000 Szolnok, Tószegi u. 21.)

 

  

Tisztelettel:

 

 

 

 

 

 

Dr. Tölgyes Anna

 

 

 

 

mb. főigazgató

 • KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036

  „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és KEOP 4.10.0/K/14-2014-0036. A projekt a Széchényi 2020 program keretében valósult meg, általános célja volt, hogy az intézet energiafogyasztását korszerűsítse megújuló energiaforrások alkalmazásával. A telepítendő fotovoltaikus rendszer alkalmas az intézet éves áramfogyasztásának részleges kiváltására, valamint a fejlesztés eredményeként az üvegház hatású gázok kibocsátásának csökkenése prognosztizálható.

 • TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008

  „Nukleáris Medicina Osztály kialakítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1A-2013-0008 azonosítószámú pályázat. A Európai Unió 240 millió forintos támogatásának köszönhetően a 2014-es év végére el is készülhet az izotóplabor, amely komplex ellátást biztosít a jövőben az onkológiai betegek számára. Az új osztály a daganatos betegek szűrésén és kezelésén kívül a kardiológiai, a máj- és vese-, valamint pajzsmirigy betegek gyógyulását is segíti.

 • TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035

  „Struktúraváltás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben és MÁV Kórház és Rendelőintézetben” című és TIOP 2.2.6-12/1B-2013-0035 azonosítószámú pályázat megvalósítása indul 2013. IV. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 1.985.799.768 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet 1.599.665.768 Ft, a MÁV Kórház és Rendelőintézet, Szolnok szakkórház 386.134.000 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

  Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében. A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

 • TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014

  A Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben című és TIOP-2.2.2/C-10/1-2011-0014 azonosítószámú pályázat megvalósítása indult a 2011.09.30-i támogatási szerződés megkötésével. A projekt teljes költségvetése 133.327.100 Ft, melynek támogatási intenzitása 90%, így az Intézmény 119.994.390 Ft összegű uniós támogatásban részesül.

 • TIOP 2.2.4/09/1

  2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése. A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására.

 • TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078

  A Jász - Nagykun - Szolnok - Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézetben Európai uniós támogatásból az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg a humánerőforrás megfelelő képzettségének kialakítása, szakember utánpótlás a Szakorvosi, rezidens- és menedzsmentképzés a Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben cím és TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0078 azonosítószámú pályázat keretein belül.

 • TIOP 2.2.2

  A SO1 továbbfejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél projekt keretében intézetünkben fejlesztésre kerül a meglévő SO1 szintű sürgősségi osztályt. Ezáltal lehetővé válik a betegellátás korszerű, integrált, optimális feladatmegosztáson alapuló, szakmailag egységes rendszerének kialakítása.

 • TÁMOP- 6.2.4/A/09/1

  A kórház a Társadalmi Megújulás Operatív Program – TÁMOP- 6.2.4/A/09/1 – keretén belül pályázott Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára konstrukcióban, Foglalkoztatás támogatása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetnél címmel a tevékenység bevezetésére. A kórház a pályázat nyerteseként 5, megfelelő tudású, jó képzett szakembert foglalkoztat. Hétköznaponként, 6-18 óra között a Sürgősségi Betegellátó Osztályra érkező betegek állapotának felmérését és megfelelő ellátási kategóriákba való besorolását végzik.

 • HEFOP 4.4

  Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással.

 • HEFOP 4.3.2

  Több mint egymilliárd forintot nyert a megyei Hetényi Géza Kórház a rendelőintézet korszerűsítésére és eszközbeszerzésre. A HEFOP 2005-4.3 jelzés alatt futó beruházás eredményeként 2007. szeptember végére modern, komplex, magas szintű ellátást nyújtó térségi diagnosztikai és szűrőközpontban fogadhatják a betegeket Szolnokon.