EFOP-1.8.20-17-2017-00002

 

18 | 12 | 01.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Sajtóközlemény

Lelki egészség Központtal bővül az EFI IRODA a Szolnoki járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00002 „Egészségfejlesztési Iroda mentális egészség funkcióval történő fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben”

Közel 40 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet mentális egészségfejlesztés funkciók ellátását valósítja meg. Az Egészségfejleszétsi Iroda (EFI) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet önálló szervezeti egységeként jött létre. Jelen projekt keretében a mentális egészségfejlesztés funkciók ellátása érdekében a meglévő, működő EFI Iroda szervezeti bővítése történik meg a Lelki Egészség Központtal (LEK).

Az egészségfejlesztési Iroda felelős a mentális egészségfejlesztés funkció működés keretében az alábbi tevékenységekért:

  • Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl. információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás).

  • Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben (pl.: szülőklubok).

  • Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára)

  • Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása

Kiemelt szerepe van az EFI-LEK munkatársaknak a következőkben:

  • A mentális problémákkal, a depresszióval és a munkahelyi stresszel kapcsolatos alapvető ismeretek oktatása a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára (egyénileg vagy pedig interaktív előadások keretében).

  • A depressziójával és a mentális betegségekkel kapcsolatos attitűdök megváltoztatása és az ismeretek növelése az adott célcsoport körében szemléletformáló beszélgető estek keretében és különböző tájékoztató anyagok segítségével.

  • A célcsoport fizikai aktivitását és fizikai edzettségét elősegítő programok beindítása.

  • A munkájukat aktuálisan elvesztők és a tartós munkanélküliek megküzdésének és mentális egészségének támogatása tanácsadó szolgálatok és civil szervezetek közreműködésével.