ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2015.02.11

Az új rehabilitációs osztály február elejétől várja a betegeket

A „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban” című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben a kivitelezés befejeztével az eszköz-, mobília- és informatikai beszerzések lebonyolítására került sor az elmúlt pár hónapban.

Ennek megfelelően az új részlegek – Kardiológiai és Pulmonológiai Légzésrehabilitációs Ambulancia, Addiktológiai Nappali Kórház 2015. 02. 01-től várják a betegeket.

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
2013.06.10

Több mint 4 milliárd forintos pályázati forrásból fejlesztik a rehabilitációs szolgáltatásokat az Észak-alföldi Régióban (6 konzorciumi tag, 8 megvalósulási helyszín). Két év alatt több intézmény megújul Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, emellett – többek között – az addiktológia, kardiológia, pulmonológia, pszichiátria területén javulhat a járó-és fekvőbetegek ellátása, valamint megvalósul a rehabilitációban résztvevők továbbképzése is. A fejlesztésektől a betegellátás színvonal- és szolgáltatásbővülését remélik a szakemberek.

Az épületek felújításával, új épületek építésével, az eszközállomány korszerűsítésével, a munka- és gyógyítási feltételek javításával, a betegeket érintő oktatással, valamint a feladatellátás hatékonyabb megszervezésével növekedhet az ellátottak száma, csökkenhet a rehabilitációhoz szükséges idő, ezzel együtt tovább növekedhet az ellátás színvonala.

A projekt kapcsán – többek között – mintegy 4000 fő ellátására szolgáló kardiológiai járóbeteg rehabilitációs központ jön létre a régióban, illetve megkezdődhet nappali kórházi formában az addiktológiai rehabilitáció. Városunkban és Debrecenben fejlesztik a pulmonológiai ellátást, de javul a megyeszékhelyeken az égésbetegek korai, elsőbbségi, valamint a súlyos állapotú központi idegrendszeri károsodottak rehabilitációs ellátása is. A pszichiátriai rehabilitációban a fejlesztés nagyrészt a fekvőbeteg ellátás javítását célozza.

A pályázat keretében betegtájékoztató anyagok készülnek, és megvalósul a rehabilitációban tevékenykedők továbbképzése mellett az egyetemi és más felsőfokú képzésben tanuló hallgatók (orvostanhallgatók, a társszakmabeli szakorvosjelöltek, rehabilitációs szakorvosok, gyógytornászok, logopédusok, humánkineziológusok, ergoterapeuták) felkészítése is a speciális terület legújabb eredményeinek még jobb megismerésére. Ez azért is kiemelten fontos, mert a korai elsőbbségi rehabilitációra szoruló betegek száma ma Magyarországon megközelíti az 1,5 millió főt.

Konzorciumvezető: Debreceni Egyetem
Konzorciumi tagok: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Szolnok, Kátai Gábor Kórház Karcag, Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Debrecen, MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyíregyháza
Pályázat címe: Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-alföldi Régióban
Pályázat azonosító száma: ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001
Támogatási összeg: 4 295 881 821 Ft
Időtartam: 2012. november 30 – 2014. november 29.SAJTÓKÖZLEMÉNY
2013.04.10

Európai Uniós támogatásból valósul meg az addiktológiai, kardiológiai és pulmonológiai rehabilitáció fejlesztése

„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése az Észak-Alföldi régióban” című és ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 azonosítószámú konzorciumi pályázat megvalósítása indul 2013. I. negyedévében.A projekt teljes költségvetése 433.505.113 Ft, melynek támogatási intenzitása 100%, így az Intézmény 433.505.113 Ft összegű uniós támogatásban részesül. A projekthez kapcsolódóan 5% saját forrás, azaz 22.816.059 Ft kerül bevonásra.

A konzorciumi pályázat tárgyát képező, a régióban 8 helyszínen megvalósuló fejlesztések elsősorban a rehabilitációs betegellátási tevékenység minőségének és hatékonyságának javítását célozzák, a hiányzó orvosi rehabilitációs szolgáltatások pótlásával, a hiányzó szükségletek kielégítésével a szubspecialitások és ellátási formák prioritása mentén, infrastrukturális és eszközfejlesztéssel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, mint konzorciumi tag részéről pszichiátriai rehabilitációs fekvőbetegellátás kapacitásából belső átcsoportosítással 14 ágyas nappali kórház kerül kialakításra, melyhez kapcsolódóan építészeti felújításra, gép-műszer beszerzésre, informatikai fejlesztésre és humánerőforrás fejlesztésre kerül sor. Ezen kívül új épület kialakítását tervezzük, melyben elhelyezésre kerülne a kardiológiai és pulmonológiai légzés rehabilitációs járóbeteg-ellátás. A szociális és a kiszolgáló helyiségek egy része a kardiológiai rehabilitációs épületben („D”) kap helyet.