EFOP-1.8.20-17-2017-00002

Az EFI a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet önálló szervezeti egységeként jött létre. Jelen projekt keretében a mentális egészségfejlesztés funkciók ellátása érdekében a meglévő, működő EFI Iroda szervezeti bővítése történik meg.

Támogatás 38 319 356 Ft

Támogatás mértéke (%-ban) 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma 2020.10.31.

19 | 10 | 11.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Sajtóközlemény

Egészsgégnap Lelki egészség Központ szervezésében

EFOP-1.8.20-17-2017-00002 „Egészségfejlesztési Iroda mentális egészség funkcióval történő fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben”

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet az EFOP-1.8.20-17-2017-00002 kódszámú, „Egészségfejlesztési Iroda mentális egészség funkcióval történő fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című projekthez kapcsolódóan Egészségnapot szervez a lakosság részére. A rendezvény 2019. október 19-e (szombat) 13:00-18:00 között kerül megrendezésre az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

A Lelki Egészség Központ működésének konkrét egészségkommunikációt érintő célja, hogy fejlessze a lakosság, célcsoportok együttműködő partnerek :

­ alapvető egészségkompetenciáit pl. az egészségvédő, betegségmegelőző, és egészségfejlesztő magatartás képesség növelése, önérdek érvényesítése.

Mindezzel hozzájárulnak a lakosság mentális egészségfejlődéséhez, egészségvédelméhez, egészségi állapotuk folyamatos javításához.

Az egészségnap fő célja:

 • tájékoztatás
 • figyelemfelhívás,
 • egészségműveltség növelése
 • mozgósítás
 • érzékenyítés
 • szemléletformálás,
 • információ átadás a lehetséges szolgáltatásokról.

Az Egészségnap keretében az egészséges életmódra, a prevencióra és a lelki egészség fontosságára hívjuk fel a figyelmet. A rendezvényre minden korosztályt várunk, a család minden tagja megtalálhatja a számára érdekes programot, kikapcsolódási lehetőséget. A rendezvény díjtalan.

———————————————————————————————————————————————

18 | 12 | 01.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Sajtóközlemény

Lelki egészség Központtal bővül az EFI IRODA a Szolnoki járásban

EFOP-1.8.20-17-2017-00002 „Egészségfejlesztési Iroda mentális egészség funkcióval történő fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben”

Közel 40 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet mentális egészségfejlesztés funkciók ellátását valósítja meg. Az Egészségfejleszétsi Iroda (EFI) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet önálló szervezeti egységeként jött létre. Jelen projekt keretében a mentális egészségfejlesztés funkciók ellátása érdekében a meglévő, működő EFI Iroda szervezeti bővítése történik meg a Lelki Egészség Központtal (LEK).

Az egészségfejlesztési Iroda felelős a mentális egészségfejlesztés funkció működés keretében az alábbi tevékenységekért:

 • Alapvető primer prevenciós célú szolgáltatások nyújtása a járás lakosai számára (pl. információnyújtás, tájékoztatás, figyelemfelhívás).
 • Szülői készségek javítását célzó közösségi tevékenységek megvalósítása, támogatása védőnőkkel szoros együttműködésben (pl.: szülőklubok).
 • Csoportos programok szervezésében és megvalósításában való részvétel (pl.: önsegítő csoportok, szenvedélybeteg hozzátartozói csoport, életkészség tréning, kiégés- prevenciós tréning, művészetterápiás csoport, szerhasználatot megelőző csoport, önsegítő csoportok beteg családtaggal élő családok számára)
 • Mentális egészségfejlesztés keretében végezhető egyéni és populációs szintű preventív feladatok megvalósítása

Kiemelt szerepe van az EFI-LEK munkatársaknak a következőkben:

 • A mentális problémákkal, a depresszióval és a munkahelyi stresszel kapcsolatos alapvető ismeretek oktatása a felsőoktatásban tanulók és dolgozók számára (egyénileg vagy pedig interaktív előadások keretében).
 • A depressziójával és a mentális betegségekkel kapcsolatos attitűdök megváltoztatása és az ismeretek növelése az adott célcsoport körében szemléletformáló beszélgető estek keretében és különböző tájékoztató anyagok segítségével.
 • A célcsoport fizikai aktivitását és fizikai edzettségét elősegítő programok beindítása.
 • A munkájukat aktuálisan elvesztők és a tartós munkanélküliek megküzdésének és mentális egészségének támogatása tanácsadó szolgálatok és civil szervezetek közreműködésével.