HEFOP 4.4 (2007)

Megvalósult: Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban

2007.10.03.

Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban
FEJLESZTÉSEK Az NFT II. nyújt lehetőséget a további előrelépéshez

A Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretében nagyszabású fejlesztések valósultak, valósulnak meg a megyei Hetényi Géza Kórház-rendelőintézetben. Ezekre épülhetnek az NFT II. keretében a további megvalósuló tervek.

A HEFOP 4.3 projekt keretében megvalósuló térségi diagnosztikai és szűrőközpont mellett a HEFOP 4.4 keretében hamarosan befejeződik az informatikai projekt is, melynek köszönhetően lehetővé válik a régió különböző szintű ellátórendszerének egységei között közvetlen kommunikáció és lehetőség nyílik a telemedicina fejlesztésének elindítására. A fejlesztés lehetőségei az NFT II-höz kapcsolódnak. A továbblépést az egészségügy fejlesztését célzó operatív programok jelenthetik. Az NFT II. operatív programjai közül a társadalmi infrastruktúrát megújító operatív program (TIOP) prioritásaihoz tartozik az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A regionális fejlesztést együttműködés keretében harmonizálni kell a kistérségi, a járóbeteg-ellátó, valamint a rehabilitációs feladatokat ellátó egészségügyi szolgáltatók ROP-forrásból származó fejlesztéseivel. Szükséges a fekvőbeteg-ellátási intézményrendszer felkészítése a struktúraváltásra, hatékony ellátási struktúra kialakítása.

Informatikai területen valóban nagyszabású fejlesztés történt a Hetényi Géza kórházban — tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. — A HEFOP 4.4 „Egészségügyi információtechnológia-fejlesztés az elmaradott régiókban” című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással. Ezt az egyelőre három régióra korlátozódó egységes rendszert szeretnék a későbbiekben az egész országra kiterjeszteni. A Hetényi Kórházban a gyakorlatban mindez a már meglévő, évek óta használt számítógépes rendszer továbbfejlesztését jelentette. Ennek köszönhetően a régió többi kórházaival is adott a lehetőség a dokumentációk, illetve képi információk cseréjére, konzultációra.

Ugyancsak jelentősen megkönnyíti a napi munkát, hogy elkészült egy intézeten belül használatos program, amelynek köszönhetően nagymértékben leegyszerűsödik az ápolási dokumentáció. További fejlesztésként 82 komplett konfiguráció állt munkába a megfelelő szoftverekkel. A Dell-gépeknek köszönhetően minden osztályon van legalább egy olyan számítógép, amely garantálja a kitűnő minőséget.Mindennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a rendelőintézet HEFOP 4.3-as projektje keretében munkába állított digitális röntgen képeit az orvosok a kórházi osztályok új gépein megtekinthessék és elemezzék. A fejlesztések azonban nem csupán az egészségügyi dolgozók számára érezhetőek. Segítségükkel a betegek számára is kényelmesebbé, egyszerűbbé, gyorsabbá válnak a vizsgálatok, illetve a korábbi leletek egy új orvos számára is könnyen elérhetővé válnak adott esetben. A betegnek nem kell többé a kórházon belül egyik vizsgálatról a másikra vinni a röntgenfilmeket és különböző betegellátók között is jóval kényelmesebben, digitális adathordozón viheti magával a röntgenképet. A kor követelményeinek megfelelően tehát gyakorlatilag már nincs olyan terület a Hetényi Kórházban, ahol ne szolgálná a gyógyítómunkát az informatikai rendszer. Az uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően ráadásul most a régió felé is kinyíltak az intézmény kapui.

Mi is az a telemedicina?

A telemedicina a távközlési és informatikai technológiák alkalmazása az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell áthidalni. Fajtái lehetnek többek között:

  • Telekonzílium: gyors, hatékony konzílium családorvosoknak, kórházi orvosoknak. A telemedicina rendszere különbözo szintű és különböző mélységű konzíliumot biztosíthat családi orvosok és kórházi szakértők között, kórházi orvosok és egyetemi szintű szakértők között, egyetemi orvosok és nemzetközi szakértők között, mentőautó és a fogadó intenzív osztály között
  • Telepatológia: kisebb kórházakban akár szakorvos nélküli patológiai osztály működhet, a szövettani vizsgálatokat a távoli centrumban lévő szakértők távirányításos mikroszkóp segítségével végezhetik, a diagnózis napok, hetek helyett néhány perc alatt rendelkezésre áll.
  • Telepszichiátria: elsősorban orvosok (családi orvosok, kórházi orvosok, stb.) számára nyújtott pszichiátriai konzílium lehetőség akkor, amikor nincs elérhető közelségben szakorvos. A beteg utaztatása nélkül azonnal kezelést lehet elkezdeni.
  • Teleradiológia: az elkészült leképezési eredményeket távoli szakértői gárdával közösen, akár online meg lehet konzultálni. Alkalmazásával lehetővé válik a különböző leképezések (RTG, CT, MRI, echo, izotóp, stb.) digitalizált rögzítése, amivel az eredmény bármikor ugyanolyan minőségben reprodukálható, sokszorosítható.

Milyen technikai feltételek szükségesek a telemedicinához?

A távgyógyászati alkalmazások alapját a televízió minőségű videokonferencia-rendszerek adják, melyekhez az alkalmazásnak megfelelő speciális orvosi berendezések is csatlakoztathatóak. A telemedicina előnye, hogy egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszerek alakulhatnak ki, másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése válik lehetővé, akár külföldről is; az egészségügyben dolgozók szakmai továbbképzése hatékonyabb lesz; az új gyógyszerek, eljárások, az elfogadott szakmai normák és jogszabályok országos megismerése gyorsabb lesz.

Forrás: Új Néplap 2007.10.03. Szilvási Zsuzsa


Egységes számítógépes rendszer a régió kórházaiban

Nagyszabású fejlesztés valósult meg a megyei kórházban informatikai területen-tudtuk meg Kardos Erikától, az intézmény informatikai osztályának vezetőjétől. – A HEFOP 4.4 „Egészségügyi információtechnológia fejlesztés az elmaradott régiókban” című pályázat keretében megvalósult beruházásnak köszönhetően lehetőség nyílt olyan rendszer kiépítésére, mellyel az egész térség egészségügyi intézményei közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással. Ezt az egyelőre három régióra korlátozódó egységes rendszert szeretnék az országra kiterjeszteni. A hetnyi Géza Kórházban a gyakorlatban mindez a már meglévő, évek óta használt számítógépes rendszer továbbfejlesztését jelentette. Hamarosan akár a debreceni, nyíregyházi kórházakkal is adott lesz a lehetőség a dokumentációk, illetve képi információk cseréjére, konzultációra. Az ehhez szükséges szervergép már megérkezett, az adatbázis feltöltésére is rövidesen sor kerül.

Az egyelőre három régióra korlátozódó egységes számítógépes rendszert a későbbiekben az egész országra szeretnék kiterjeszteni.

Ugyancsak jelentősen megkönnyíti a napi munkát, hogy hamarosan elkészül az az intézeten belül használatos program, amely a gyógyszerek nyilvántartására alkalmas. Ezzel nagy mértékben leegyszerűsödik majd az ápolási dokumentáció. További fejlesztésként 82 komplett konfigurációt állítanak munkába a megfelelő szoftverekkel. A Dell-gépeknek köszönhetően minden osztályon lesz legalább egy olyan számítógép, amely garantálja a ktűnő minőséget.

A kor követelményeinek megfelelően tehát gyakorlatilag már nincs olyan terület a Hetényi Kórházban, ahol ne szolgálná a gyógyító munkát az informatikai rendszer. Az uniós fejlesztési forrásoknak köszönhetően ráadásul most a régió felé is kinyíltak az intézmény kapui.
 

Forrás: Új Néplap 2007.04.30. Szilvási Zsuzsa