TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010.

Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben

2015.12.16

A nyertes ARTMED KFT. leszállította a gépműszereket
2015.12.14-15


Ünnepélyes átadás
2015.12.03
2015 december 3-án a projekt Ünnepélyes zárórendezvényére került sor melyen Balog Zoltán az Emberi Erőforrások minisztere és Dr Bene Ildikó országgyűlési képviselő is részt vett.Aláírták a gép-műszerek beszerzéséről és beüzemeléséről szóló szerződést
2015.09.29
2015.09.29.-én megtörtént a gépműszer beszerzés aláírása, a nyertes ajánlattevő az ARTMED KFT. lett.Sajtóközlemény
2015.05.14

Projektazonosító: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010
Projekt címe: Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben
Megítélt támogatás: 6 696 403 134 Ft
Projekt összköltség: 7 440 447 927 Ft
Támogatási intenzitás (%): 90
Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

A projekt eredményeként a meglévő technológia tömb („B” épület) mellett, azzal összekötve kialakításra kerül egy új „C” tömb. Az így létrejövő új tömbépület együttes lehetővé teszi az egyes társszakmák integrált működését, a komplex manuális szakmai centralizáció kialakulását. Az új tömbépületben Központi Betegirányító egység, Szülészet-Nőgyógyászati osztály, Csecsemő és Gyermekgyógyászati osztály, Fül-Orr-Gégészeti és Szájsebészeti osztály, Szemészeti osztály kerül elhelyezésre, valamint a központi Műtőhöz csatlakozva 3 új műtő kerül kialakításra.
Ezen kívül a betegutak rövidítése, a sürgősségi betegek hatékonyabb diagnosztikai ellátása érdekében a tömbösítés részeként kialakításra kerül egy új háromszintes radiológiai osztály. Az épület földszintjén pedig egyéb forrásból CT,MR vizsgálók kerülnek kialakításra.
A kivitelezési munkák ütemterv szerinti haladása mellett sor került az irodai bútorok beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, melynek eredményes lezárása a mai szerződés aláírás.Sajtőközlemény
2014.04.28

Kedvezményezett neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

Projektazonosító szám: TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010

Pályázat címe: „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben”

Projekt teljes költségvetése 7 440 447 927 Ft, mely az Európai Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektmegvalósítás kezdete: 2011. június 1.

Projektmegvalósítás tervezett befejezése: 2015. június 30.

A projekt általános célja a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a jelenleg fennálló társadalmi esélykülönbségek csökkentése, ezáltal a lakosság számára egészségnyereség elérése, a régió versenyképességének javítása. A pályázati kiírás előírásainak megfelelően a projekt az Intézmény már meglévő infrastrukturális adottságaira (központi műtő, központi steril, központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály) alapozva került kidolgozásra.

Közvetlen cél olyan korszerű tömbépület-együttes létrehozása, mely a betegellátásnak megfelelő infrastrukturális adottságokat biztosítva lehetővé teszi a korszerű és magas szakmai színvonalú, a megyei kórház progresszivitási szintjétől elvárható minőségű és biztonságos betegellátást, egyben az intézmény közép és hosszú távú gazdasági fenntarthatóságát.

A projekt hatására az egymással összefüggő tevékenységek, szakmák és társszakmák egy kubatúrába történő helyezésével az ellátás minősége, biztonsága és hatékonysága jelentősen fokozódik.

A projekt eredményeként a meglévő technológiai tömb („B” épület) mellett, azzal összekötve kialakításra kerül egy új „C” tömb. Az így létrejövő új tömbépület együttes lehetővé teszi az egyes társszakmák integrált működését, a komplex manuális szakmai centralizáció kialakulását. Az új tömbépületben Központi Betegirányító Egység, Szülészet-Nőgyógyászati osztály, Csecsemő és Gyermekgyógyászati osztály, Fül-Orr-Gégészeti és szájsebészeti osztály, Szemészeti osztály kerül elhelyezésre, valamint a Központi Műtőhöz csatlakozva 3 új műtő kerül kialakításra.

Ezen kívül a betegutak rövidítése, a sürgősségi betegek hatékonyabb diagnosztikai ellátása érdekében a tömbösítés részeként kialakításra kerül egy új háromszintes radiológiai osztály. Az épület földszintjén egyéb forrásból CT, MR vizsgálókat akakítunk ki.

Épített,felújított nettó terület összesen: 13 235,05 m2.Aláírásra került a szerződés
2014.03.03

2014.03.03.-án aláírásra került a szerződés, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet és a nyertes Swietelsky Magyarország Kft. kivitelezővel, az új tömbépület kivitelezési munkálatainak elvégzésére. Azt követően március 10-én átadásra került a munkaterület.


Megtörtént az épületek kiürítése
2013.11.08

A TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosító számú „Struktúraváltozás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” című projekt keretében a lebontásra kerülő épületek kiürítése megtörtént.


Meghívó 2012.11.29-én tartandó lakossági fórumra
2012.11.20Tájékoztató
2012.11.13

2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése.

A projekt teljes elszámolható költsége 5 299 248 978 Ft, melyből az önrész 529 924 898 Ft. Ezt részben az előző fenntartó -Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat-, illetve a jelenlegi fenntartó, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosítja.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására. A projekt eredményeként egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerülhet sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek és a költséghatékony működés feltételei megteremtődnek.

A projektben elkészült a kiviteli terv, előkészítés alatt van az orvosi gép-műszer közbeszerzési eljárás. Jelenleg a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály általi jóváhagyása zajlik. Várhatóan még idén meg fog indulni a kivitelezői közbeszerzési eljárás, az építési kivitelezés időtartama 15 hónap, így a projekt tervezett befejezése 2014. június 30.


Sajtóközlemény
2012.02.16

Európai Uniós Támogatással megvalósuló program indult a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben ,,Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézetben” címmel (TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószám).

A pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés aláírására 2011. május 16-án került sor. A projekt teljes költsége 5.299.248.978 Ft, mely 90 %-os támogatási intenzitás mellett 4.769.324.080 Ft összegű támogatást eredményez.

A projekt általános célja a kijelölt ellátási területen a magas színvonalú egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés kiegyenlítése, a jelenleg fennálló társadalmi esélykülönbség csökkentése, az Észak-Alföldi régió versenyképességének javítása.

A pályázattal lehetőség nyílik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet előtt, hogy a már meglévő infrastrukturális adottságaira (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) építve korszerűsítést hajtson végre, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a hozzá kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására.

A projekt eredményeként, várhatóan 2013-ra egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerül sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek, az ellátás minősége, biztonsága és hatékonysága jelentősen fokozódik.

A projekt jelenét tekintve a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének folyamata zajlik, majd ezt követően a kivitelező kiválasztására és az építkezésre kerül sor.


Aláírásra került
2011.05.16

2011. május 16-án aláírásra került a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés támogatásával benyújtott „Struktúraváltoztatás a Jász-Nagykun – Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház- Rendelőintézetben” című, TIOP-2.2.4-09/1-2010-0010 azonosítószámú pályázat támogatási szerződése.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a Kórház a már meglévő (Központi Műtő, Központi Intenzív, Központi Sterilizáló, mint központi technológiai tömb) infrastrukturális adottságaira építve, az ellátás színvonalának emelése érdekében valósíthatja meg Európai Uniós forrásból a beruházást, amely kiterjed a központi technológiai tömb ellátásának biztosítására, valamint a központi technológiai tömbhöz kapcsolódó aktív ellátó egységek (Fül-Orr-Gégészet, Szemészet, Szülészet-Nőgyógyászat, Csecsemő- és Gyermekgyógyászat) kialakítására.
A projekt eredményeként, várhatóan 2013-ra egy új sebészeti jellegű tömb, valamint új radiológiai szakterületet kiszolgáló épület építésére kerülhet sor, melynek hatására a betegutak letisztulnak, a központi tömb egységei közötti utak lerövidülnek és a költséghatékony működés feltételei megteremtődnek.

A projekt teljes elszámolható költsége 5.299.248.978 Ft, melyből az önrészt – 529.924.898 Ft-ot – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat biztosítja.

​​


A Bíráló Bizottság javaslata alapján 4 754 124 282 forint támogatásban részesül
2010.04.28

Intézetünk a TIOP 2.2.4/09/1 „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” című konstrukció „A” komponense esetében a Bíráló Bizottság javaslata alapján 4 754 124 282 forint támogatásban részesül.