Hirdetmények

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nyílt pályázatot hirdet a Baba fotózásra a Szülészet – Nőgyógyászati Osztályon.

A megbízás határozott időre szól: 2020. október 01. – 1+ 2 év.

A Baba fotózás minimális feltételei:

- az osztályos munkarendhez és a baba igényeihez igazodjon,

- 1 db ingyenes fénykép és ajándék biztosítása rendeléstől függetlenül,

- különböző árkategóriákban rendelhető csomagok,

- az elkészült fotókból választási lehetőség biztosítása,

- a szolgáltatás elektronikus elérhetőségi lehetősége,

- az Intézmény PR tevékenységében vállalt tevékenységek pontos leírása,

- utórendelés lehetősége,

- intimitás megtartása,

- adatvédelmi szabályok betartása,

- higiénés szabályok betartása.

Pályázat kiírója az ajánlati kötöttség időtartamát 90 napban határozza meg, kivéve ha a kiíró ezen határidőn belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) Főigazgatói Titkárságra kell leadni írásban, zárt borítékban, 3 példányban (1 pld. eredeti, 2 pld. másolat) legkésőbb 2020. augusztus 31. 10.00 óráig.

A borítékon a következők szerepeljenek:

 • ajánlattevő neve, címe

 • Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) „Baba fotózás”.

 • Az ajánlatot ne nyissa ki: 2020. augusztus 31. 10.00 óráig.

Pályázat kiírója az eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben:

 • Nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;

 • A benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírási feltételeknek;

 • Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

 • Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen kiírásban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak további szakaszából ki kell zárni.

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Hiánypótlás során az ajánlat tartalmi és formai hiányosságait lehet hiánypótolni.

A pályázatot benyújtani kizárólag magyar nyelven lehet.

A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés nem fizethető. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek - a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül - a pályázót terhelik.

A pályázat kiírója pályázati biztosíték nyújtását nem írja elő.

A pályázatok felbontása az intézmény igazgatási épületének aulájában történik 2020. augusztus 31-én 10.00 órakor, amelyen részt vesznek az alábbi személyek:

   • Az intézmény mb. Ápolási Igazgatója,

   • Igazgatási és Jogi Osztály képviselője,

   • Szülészet-Nőgyógyászati Osztály képviselője

Pályázat kiírója a beérkezett érvényes pályázatokat a legalacsonyabb csomagár / rendelhető képek számához arányosított/ alapján bírálja el.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Pályázat kiírója a beérkezett pályázatok értékelését, elbírálását a beérkezéstől (bontástól) számított 15 munkanapon belül elvégzi, melynek eredményéről értesíti a pályázókat.

A pályázatok eredményét a pályázat kiírója elektronikus úton közli a pályázókkal.