Az intézet alaptevékenysége

 

 1. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás:

 • Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás,
 • Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás,
 • Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás.

 

 1. Járóbeteg szakellátás

 • Járóbeteg szakorvosi ellátás,
 • Járóbetegek gondozóintézeti gondozása,
 • Fogorvosi ellátás.

 

 1. Képzés, továbbképzés

 • Szegedi Tudományegyetem Szak-és Továbbképzési Központja által szakorvosképzésre akkreditált intézet, rezidens és szakgyakornok képzés,
 • Egészségügyi alap-, közép- és felsőfokú intézetek tanulói számára gyakorlati képzési hely,
 • Saját dolgozóknak helyben megtartott, kredit-pontos tanfolyam, illetve képzés.

 

Alaptevékenységhez tartozó kiegészítő tevékenységek:

 • Foglalkozás egészségügyi ellátás,
 • Gyógyszerellátás és forgalmazás,
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (Anyaszállás),
 • Az alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági, műszaki háttérszolgáltatás,
 • Szakmai segítségnyújtás az ellátási területhez tartozó egészségügyi és szociális szolgáltatók, intézmények munkájához.

 

Területi ellátási kötelezettség

Fekvőbeteg ellátást nyújt (258/2011 (XII.7) Korm. rendelet alapján):

I. Progresszivitási szinten: Általános belgyógyászatok

II. Progresszivitási szinten (kizárólag): Speciális belgyógyászat jellegű szakmákban: Angiológia, Haematológia, Endokrinológia, Anyagcsere és diabetológia, Gasztroenterológia, Neurológia és stroke, Tüdőgyógyászat, Onkológia, Bőrgyógyászat, Pszichiátria.
Manuális szakmák területén: Általános sebészet, Mellkas sebészet, Érsebészet, Nőgyógyászat, Idegsebészet, Szemészet, Traumatológia, Arc-állcsont és szájsebészet, Urológia.

III. Progresszivitási szinten: Csecsemő és gyermekgyógyászat (PIC), (más-más szakma más-más progresszivitás), Szülészet, Kardiológia, Infektológia, Nephrológia.

A Sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás, Intenzív ellátás, PIC - terület nélkül minden rászoruló beteg ellátására kötelezett.

A terület meghatározása szakmánként változó, a környező kórházak kapacitása függvényében.

Krónikus fekvőbeteg-ellátások:

 • Krónikus belgyógyászat
 • Ápolási osztály
 • Rehabilitációs részlegek (kardiológia, pulmonológia, pszichiátria)

Járóbeteg szakellátás:

 • Járóbeteg szakellátást, és gondozást biztosítunk a megye lakossága, valamint egyes szakrendeléseknél a megyehatárokon túli településeken élők számára, összesen heti 3.611 szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban (gondozói óraszámmal együtt), 17 szakterületen, 61 szakrendelésen.

A járóbeteg szakellátásban képviselt szakmai területek:

Tüdőszűrés és gondozás; Belgyógyászat; Diabetológia, Onkológiai szakellátás és gondozás; Sebészet; Baleseti sebészet; Idegsebészet, Urológia; Nőgyógyászat és terhes gondozó; Fül – orr – gége (audiológia); Szemészet; Ideggyógyászat; Bőr- és nemi beteg ellátás és gondozás; Pszichiátriai szakellátás és gondozás; Fizikoterápia; Radiológia; Laboratórium; Fogászat, Szájsebészet, Hepatológia.