Kórházunkról

Minőségpolitikánk

Intézetünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a megye és a megyén túl meghatározott terület lakosságának egészségügyi ellátásában és az egészségügyi szakképzésben meghatározó szerepet betöltő intézmény.

Tevékenységeink középpontjába a következő kiemelt célokat helyezzük:

 • betegeink elégedettségének fokozása kiemelt figyelemmel a:
  • helyes szakszerű, bizonyítékon/ismereteken alapuló ellátásra;
  • rendelkezésre állásra;
  • az ellátás folytonosságára;
  • eredményességre;
  • méltányosságra;
  • betegközpontú ellátásra, beleértve a fizikai, pszichológiai és társadalmi sérthetetlenséget;
  • a beteg bevonására/részvételére;
  • a beteg biztonságára;
  • etikai értékekre.
 • az intézet gazdasági stabilitásának fenntartása,
 • a betegellátás minőségének nemzetközi normákhoz való igazítása,
 • a gyógyítási folyamatok hatékonyságának fokozása,
 • az infrastruktúra korszerűsítése
 • belső kommunikáció javítása
 • eredményes és jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítása.

Céljaink elérésének garanciáit

 • az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 15224:2017 szabványokon alapuló minőségirányítási rendszer működtetésében,
 • a minőségirányítási-, szervezeti- és működési rendszerünk, valamint klinikai folyamataink folyamatos fejlesztésében,
 • az etikus, betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos javításában és a kockázatok hatékony kezelésében,
 • klinikai folyamatirányítás, valamint kockázatfelmérés és – kezelés középpontba állításában,
 • a nozokomiális infekciókontroll kiszélesítésében,
 • kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező, úgy saját, mint kapcsolódó belső, illetve külső területek munkájával szemben igényes munkatársak alkalmazásában,
 • a képzés és továbbképzés ösztönzésében,
 • a minőségi munka elismerésében,
 • az erőforrások optimális kihasználásában,
 • a strukturális feltételrendszerünk tervezett, betegeink és a társadalom igényeihez alakuló fejlesztésében,
 • a modern informatika által támogatott információs rendszer működtetésében látjuk.

Intézetünk felső vezetése a minőségpolitika deklarálásával a kórház küldetésének és stratégiai célkitűzéseinek teljesülését követi, gondoskodik annak széleskörű tudatosításáról. Intézetünk sikere és munkatársaink személyes boldogulása elválaszthatatlan egymástól.

Az intézet alaptevékenysége

 1. Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás:
 • Aktív kórházi fekvőbeteg ellátás,
 • Krónikus kórházi fekvőbeteg ellátás,
 • Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás.
 1. Járóbeteg szakellátás
 • Járóbeteg szakorvosi ellátás,
 • Járóbetegek gondozóintézeti gondozása,
 • Fogorvosi ellátás.
 1. Képzés, továbbképzés
 • Szegedi Tudományegyetem Szak-és Továbbképzési Központja által szakorvosképzésre akkreditált intézet, rezidens és szakgyakornok képzés,
 • Egészségügyi alap-, közép- és felsőfokú intézetek tanulói számára gyakorlati képzési hely,
 • Saját dolgozóknak helyben megtartott, kredit-pontos tanfolyam, illetve képzés.

Alaptevékenységhez tartozó kiegészítő tevékenységek:

 • Foglalkozás egészségügyi ellátás,
 • Gyógyszerellátás és forgalmazás,
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (Anyaszállás),
 • Az alaptevékenységet kiszolgáló teljes körű gazdasági, műszaki háttérszolgáltatás,
 • Szakmai segítségnyújtás az ellátási területhez tartozó egészségügyi és szociális szolgáltatók, intézmények munkájához.

Területi ellátási kötelezettség

Fekvőbeteg ellátást nyújt (258/2011 (XII.7) Korm. rendelet alapján):

I. Progresszivitási szinten: Általános belgyógyászatok

II. Progresszivitási szinten (kizárólag): Speciális belgyógyászat jellegű szakmákban: Angiológia, Haematológia, Endokrinológia, Anyagcsere és diabetológia, Gasztroenterológia, Neurológia és stroke, Tüdőgyógyászat, Onkológia, Bőrgyógyászat, Pszichiátria.
Manuális szakmák területén: Általános sebészet, Mellkas sebészet, Érsebészet, Nőgyógyászat, Idegsebészet, Szemészet, Traumatológia, Arc-állcsont és szájsebészet, Urológia.

III. Progresszivitási szinten: Csecsemő és gyermekgyógyászat (PIC), (más-más szakma más-más progresszivitás), Szülészet, Kardiológia, Infektológia, Nephrológia.

A Sürgősségi betegellátó egységben szervezett ellátás, Intenzív ellátás, PIC – terület nélkül minden rászoruló beteg ellátására kötelezett.

A terület meghatározása szakmánként változó, a környező kórházak kapacitása függvényében.

Krónikus fekvőbeteg-ellátások:

 • Krónikus belgyógyászat
 • Ápolási osztály
 • Rehabilitációs részlegek (kardiológia, pulmonológia, pszichiátria)

Járóbeteg szakellátás:

 • Járóbeteg szakellátást, és gondozást biztosítunk a megye lakossága, valamint egyes szakrendeléseknél a megyehatárokon túli településeken élők számára, összesen heti 3.611 szakorvosi és nem szakorvosi óraszámban (gondozói óraszámmal együtt), 17 szakterületen, 61 szakrendelésen.

A járóbeteg szakellátásban képviselt szakmai területek:

Tüdőszűrés és gondozás; Belgyógyászat; Diabetológia, Onkológiai szakellátás és gondozás; Sebészet; Baleseti sebészet; Idegsebészet, Urológia; Nőgyógyászat és terhes gondozó; Fül – orr – gége (audiológia); Szemészet; Ideggyógyászat; Bőr- és nemi beteg ellátás és gondozás; Pszichiátriai szakellátás és gondozás; Fizikoterápia; Radiológia; Laboratórium; Fogászat, Szájsebészet, Hepatológia.

Történetünk

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közkórháza – a jelenlegi Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet – több mint 100 évvel ezelőtt épült és 1896-ban kezdte meg működését. A tevékenységek megkezdése óta számos kórházi fejlesztés és rekonstrukció végrehajtására került sor. Az első fejlesztések a II. világháború alatt, majd 1953 – 1955-ig, valamint a 60-as évek második felében történtek. Bár az 1970-es évek elején felmerült egy új megyei kórházi telephely megépítése Szolnok város északi részén, az ötlet azonban meghiúsult, így a már meglévő megyei kórház többütemű fejlesztéséről és rekonstrukciójáról született döntés. A fejlesztés eredményeként 1975-re a kórház – az eredeti funkciók rekonstrukciója mellett – egy 268 ágyas belgyógyászati pavilonnal bővült, majd 1982-re újabb épület készült el, melyben a szülészet- nőgyógyászat, gyermekosztály, fül-orr-gégészet, szemészet, központi laboratórium, és központi radiológia kapott helyet. Az építkezésekkel párhuzamosan megtörtént a tüdőkórház, az újszászi tüdőszanatórium, valamint a város alapellátásának a megyei kórházhoz való integrálása is.

A nyolcvanas évek végére a kórház egy öt telephelyes, szervezés szempontjából nehezen kezelhető, műszerállományát tekintve korszerűtlen, több mint 2100 ágyas kórházzá vált.

Az 1992-ben elkezdett dezintegrációs folyamat, az ágyszám csökkentések, valamint szervezeti és gazdasági intézkedések eredményeként a kórház telephelyeinek száma kettővel csökkent.

1999-re a kórház ágyainak száma 1426-ra csökkent.

1995-ben a Megyei Önkormányzat címzett támogatást nyert a sebészeti épület rekonstrukciójára 1,8 milliárd forint értékben. A rekonstrukció során új épületszárny került felépítésre, melyben a központi műtőblokk (6 aszeptikus és 1 szeptikus műtővel), baleseti sebészeti felvételi részleg, 14 ágyas intenzív terápiás osztály és központi sterilizáló került elhelyezésre.

2003. novemberében a felújított régi sebészeti épület 161 és az új hotelszárny 249 ággyal került átadásra a gyógyítás szolgálatába – európai színvonalú, korszerű körülményeket teremtve az orvosok és szakdolgozók emberközpontú munkájához.

2008-ban a Szolnok, Városmajor út 32. szám alatti telephelyen működő Ápolási Osztály és Krónikus Belgyógyászati Osztály áthelyezésre került az I. számú, Tószegi út 21. szám alatti telephelyre. Ezt az intézkedést a szakmai ellátási környezet javítása és költségracionalizálás indokolta.

Szintén ebben az évben a Belgyógyászati Pavilon rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, melyhez kapcsolódóan a IV. emeleten kialakításra került egy 12 ágyas hematológiai részleg is steril fektetőkkel.

2007-2013. évig tartó uniós költségvetési ciklusban az intézetben közel 13 Mrd forint értékben zajlott fejlesztés, mely magában foglalta úgy a HEFOP, TIOP, ÉAOP KEOP infrastrukturális, mind a TÁMOP- os képzésre és egyéb célokra felhasznált összegeket is.

2008.

 • Rendelőintézet keleti és déli szárnyának rekonstrukciója és korszerű orvostechnikai eszközökkel való felszerelése valósult meg.

2012.

 • Egykapus sürgősségi ellátás kialakítása (gyermek sürgősségi ellátó hellyel együtt) gép-műszer és egy modern digitális röntgenfelvételi munkahely PACS rendszer beszerzésével. Kialakításra került a mentők számára egy külön mentőút és a heliport éjszakai megvilágítása is megvalósult.
 • A foglalkoztatás támogatási lehetőséggel valósult meg az SBO-n a triage bevezetése.

2014.

 • A PIC fejlesztéséhez kapcsolódóan korszerű. hi-tech és digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint informatikai fejlesztésre került sor.
 • Szakorvosi, szakpszichológusi, neonatológus és menedzsment típusú képzések valósultak meg támogatással.

2015.

 • 14 ágyas addiktológiai nappali kórház, valamint kardiológiai és pulmonológiai légzés-rehabilitációs ambulancia kialakítására került sor eszközbeszerzéssel és IT fejlesztéssel együtt.
 • Kialakításra került egy új manuális tömb, a radiológia teljes vertikumát magába foglaló új épület földszintjén egyéb forrásból kialakított CT és MR vizsgálókkal. Fejlesztésre kerültek még az ún. technológiai tömbben lévő osztályok is.
 • Kialakításra került egy új nukleáris medicina osztály, mely nagy űrt pótol, hiszen a megyénk volt az egyetlen megye, ahol ilyen diagnosztika még nem állt rendelkezésre.
 • Megújult az Intézeti Gyógyszertár és a Patológiai Osztály úgy infrastruktúra, mint eszközök és IT, mobíliák tekintetében.
 • A kórház 3 épületének villamos energia ellátása került részlegesen kiváltásra megújuló energiaforrás bevonásával.
 • 12 db röntgensugárzáson alapuló eszköz cseréje történt selejtezés utáni új beszerzéssel. Korábbi eszközbeszerzések kerülhettek elszámolásra több mint 40 millió Ft értékben.
 • A fenntartó által informatikai eszközök, valamint műtéti és ápolási eszközök központi beszerzése történt, melyből intézetünk is részesült.
 • Szolnoki kistérségi egészségfejlesztési program, EFI iroda működtetése valósult meg.
 • A megye Tüdőgondozóiban pályázati forrásból zajlott a dohányzásról való leszokás támogatása.

2014-2020. évig tartó uniós költségvetési ciklusban eddig az alábbi pályázat valósult meg:

 • 2017. A Nővérszálló épületének energiahatékonyság növelését sikerült megoldani hőszigeteléssel, nyílászáró cserékkel és megújuló energiaforrással.

Végül fontos kiemelni Kórházunk története szempontjából, hogy a magyar állam, a megyei-, helyi önkormányzatok, együttműködő partnereink, a civil szervezetek (Alapítványok), és az elhivatott kollégáink nélkül nem beszélhetnénk napjainkban a térség legnagyobb egészségügyi szakellátó intézményéről, röviden a „Hetényiről”.