Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet - Közérdekű adatok

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történõ gazdálkodással összefüggõ, ötmillió forintot elérõ vagy azt meghaladó értékû árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékû jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerzõdések megnevezése (típusa), tárgya, a szerzõdést kötõ felek neve, a szerzõdés értéke, határozott idõre kötött szerzõdés esetében annak idõtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggõ beszerzések adatai, és a minõsített adatok kivételével A szerzõdés értéke alatt a szerzõdés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az idõszakonként visszatérõ - egy évnél hosszabb idõtartamra kötött - szerzõdéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerzõdõ féllel kötött azonos tárgyú szerzõdések értékét egybe kell számítani

Letölthető dokumentumok
 Dokumentum névMódosítás
1III.4. 2018 évben kötött nettó 5 M Ft-ot meghaladó szerződések.pdf2018-11-21 08:50:17
2III.4. 5 M Ft-ot elérő vagy meghaladó értékű szerződések.pdf2017-11-09 11:31:30
Archívum
Nincs letölthető tartalom!