A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Intézetünk, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a megye és a megyén túl meghatározott terület lakosságának egészségügyi ellátásában és az egészségügyi szakképzésben meghatározó szerepet betöltő intézmény.

Tevékenységeink középpontjába a következő kiemelt célokat helyezzük:

 • betegeink elégedettségének fokozása kiemelt figyelemmel a:

  • helyes szakszerű, bizonyítékon/ismereteken alapuló ellátásra;

  • rendelkezésre állásra;

  • az ellátás folytonosságára;

  • eredményességre;

  • méltányosságra;

  • betegközpontú ellátásra, beleértve a fizikai, pszichológiai és társadalmi sérthetetlenséget;

  • a beteg bevonására/részvételére;

  • a beteg biztonságára;

  • etikai értékekre.

 • az intézet gazdasági stabilitásának fenntartása,

 • a betegellátás minőségének nemzetközi normákhoz való igazítása,

 • a gyógyítási folyamatok hatékonyságának fokozása,

 • az infrastruktúra korszerűsítése

 • belső kommunikáció javítása

 • eredményes és jövőbe mutató humán erőforrás gazdálkodás megvalósítása.

Céljaink elérésének garanciáit

 • az MSZ EN ISO 9001:2015 és az MSZ EN 15224:2017 szabványokon alapuló minőségirányítási rendszer működtetésében,

 • a minőségirányítási-, szervezeti- és működési rendszerünk, valamint klinikai folyamataink folyamatos fejlesztésében,

 • az etikus, betegközpontú gyógyítás, ápolás és diagnosztika színvonalának folyamatos javításában és a kockázatok hatékony kezelésében,

 • klinikai folyamatirányítás, valamint kockázatfelmérés és – kezelés középpontba állításában,

 • a nozokomiális infekciókontroll kiszélesítésében,

 • kimagasló szakmai ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező, úgy saját, mint kapcsolódó belső, illetve külső területek munkájával szemben igényes munkatársak alkalmazásában,

 • a képzés és továbbképzés ösztönzésében,

 • a minőségi munka elismerésében,

 • az erőforrások optimális kihasználásában,

 • a strukturális feltételrendszerünk tervezett, betegeink és a társadalom igényeihez alakuló fejlesztésében,

 • a modern informatika által támogatott információs rendszer működtetésében látjuk.

Intézetünk felső vezetése a minőségpolitika deklarálásával a kórház küldetésének és stratégiai célkitűzéseinek teljesülését követi, gondoskodik annak széleskörű tudatosításáról. Intézetünk sikere és munkatársaink személyes boldogulása elválaszthatatlan egymástól.