Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közkórháza – a jelenlegi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet – több mint 100 évvel ezelőtt épült és 1896-ban kezdte meg működését. A tevékenységek megkezdése óta számos kórházi fejlesztés és rekonstrukció végrehajtására került sor. Az első fejlesztések a II. világháború alatt, majd 1953 – 1955-ig, valamint a 60-as évek második felében történtek. Bár az 1970-es évek elején felmerült egy új megyei kórházi telephely megépítése Szolnok város északi részén, az ötlet azonban meghiúsult, így a már meglévő megyei kórház többütemű fejlesztéséről és rekonstrukciójáról született döntés. A fejlesztés eredményeként 1975-re a kórház – az eredeti funkciók rekonstrukciója mellett – egy 268 ágyas belgyógyászati pavilonnal bővült, majd 1982-re újabb épület készült el, melyben a szülészet- nőgyógyászat, gyermekosztály, fül-orr-gégészet, szemészet, központi laboratórium, és központi radiológia kapott helyet. Az építkezésekkel párhuzamosan megtörtént a tüdőkórház, az újszászi tüdőszanatórium, valamint a város alapellátásának a megyei kórházhoz való integrálása is.

 A nyolcvanas évek végére a kórház egy öt telephelyes, szervezés szempontjából nehezen kezelhető, műszerállományát tekintve korszerűtlen, több mint 2100 ágyas kórházzá vált. Az 1992-ben elkezdett dezintegrációs folyamat, az ágyszám csökkentések, valamint szervezeti és gazdasági intézkedések eredményeként a kórház telephelyeinek száma kettővel csökkent. 1995-ben a Megyei Önkormányzat címzett támogatást nyert a sebészeti épület rekonstrukciójára 1,8 milliárd forint értékben. A rekonstrukció során új épületszárny került felépítésre, melyben a központi műtőblokk (6 aszeptikus és 1 szeptikus műtővel), baleseti sebészeti felvételi részleg, 14 ágyas intenzív terápiás osztály és központi sterilizáló került elhelyezésre. 1999-re a kórház ágyainak száma 1426-ra csökkent.

 2003. novemberében a felújított régi sebészeti épület 161 és az új hotelszárny 249 ággyal került átadásra a gyógyítás szolgálatába - európai színvonalú, korszerű körülményeket teremtve az orvosok és szakdolgozók emberközpontú munkájához. Ezen esztendő indította el a coronaria őrző kialakítását és 2004-ben megkezdődtek a szívkatéterezések és a stent beültetéssel járó coronaria intervenciók is az intézetben.

 2008-ban a Szolnok, Városmajor út 32. szám alatti telephelyen működő Ápolási Osztály és Krónikus Belgyógyászati Osztály áthelyezésre került az I. számú, Tószegi út 21. szám alatti telephelyre. Ezt az intézkedést a szakmai ellátási környezet javítása és költségracionalizálás indokolta. Szintén ebben az évben a Belgyógyászati Pavilon rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, melyhez kapcsolódóan a IV. emeleten kialakításra került egy 12 ágyas hematológiai részleg is steril fektetőkkel. Jól mutatja a 24 órás haemodinamikai ellátás indulása is, milyen kiválló éve volt szakmailag kórházunknak, hiszen ezzel egyike lettünk a kardiológiai centrumoknak. A folyamatos fejlődés 2012-ben pedig az elektrofiziológiai labor kialakításával folytatódott, mely lehetővé tette az ablációs beavatkozások elvégzését és a CRT pacemaker beültetéseket.

 2007-2013. évig tartó uniós költségvetési ciklusban az intézetben közel 13 Mrd forint értékben zajlott fejlesztés, mely magában foglalta úgy a HEFOP, TIOP, ÉAOP és KEOP infrastrukturális, valamint a TÁMOP- os képzésre és egyéb célokra felhasznált összegeket is.

 2008.

 • Rendelőintézet keleti és déli szárnyának rekonstrukciója és korszerű orvostechnikai eszközökkel való felszerelése valósult meg.

2012.

 • Egykapus sürgősségi ellátás kialakítása (gyermek sürgősségi ellátó hellyel együtt) gép-műszer és egy modern digitális röntgenfelvételi munkahely PACS rendszer beszerzésével. Kialakításra került a mentők számára egy külön mentőút és a heliport éjszakai megvilágítása is megvalósult.
 • A foglalkoztatás támogatási lehetőséggel valósult meg az SBO-n a triage bevezetése.

2014.

 • A PIC fejlesztéséhez kapcsolódóan korszerű. hi-tech és digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint informatikai fejlesztésre került sor.
 • Szakorvosi, szakpszichológusi, neonatológus és menedzsment típusú képzések valósultak meg támogatással.

2015.

 • 14 ágyas addiktológiai nappali kórház, valamint kardiológiai és pulmonológiai légzés-rehabilitációs ambulancia kialakítására került sor eszközbeszerzéssel és IT fejlesztéssel együtt.
 • Kialakításra került egy új manuális tömb, a radiológia teljes vertikumát magába foglaló új épület földszintjén egyéb forrásból kialakított CT és MR vizsgálókkal. Fejlesztésre kerültek még az ún. technológiai tömbben lévő osztályok is.
 • Kialakításra került egy új nukleáris medicina osztály, mely nagy űrt pótol, hiszen a megyénk volt az egyetlen megye, ahol ilyen diagnosztika még nem állt rendelkezésre.
 • Megújult az Intézeti Gyógyszertár és a Patológiai Osztály úgy infrastruktúra, mint eszközök és IT, mobíliák tekintetében.
 • A kórház 3 épületének villamos energia ellátása került részlegesen kiváltásra megújuló energiaforrás bevonásával.
 • 12 db röntgensugárzáson alapuló eszköz cseréje történt selejtezés utáni új beszerzéssel. Korábbi eszközbeszerzések kerülhettek elszámolásra több mint 40 millió Ft értékben.
 • A fenntartó által informatikai eszközök, valamint műtéti és ápolási eszközök központi beszerzése történt, melyből intézetünk is részesült.
 • Szolnoki kistérségi egészségfejlesztési program, EFI iroda működtetése valósult meg.
 • A megye Tüdőgondozóiban pályázati forrásból zajlott a dohányzásról való leszokás támogatása.
 •  
 • 2014-2020. évig tartó uniós költségvetési ciklusban eddig az alábbi pályázat valósult meg:
 • 2017. A Nővérszálló épületének energiahatékonyság növelését sikerült megoldani hőszigeteléssel, nyílászáró cserékkel és megújuló energiaforrással.

Végül fontos kiemelni Kórházunk története szempontjából, hogy a magyar állam, a megyei-, helyi önkormányzatok, együttműködő partnereink, a civil szervezetek (Alapítványok), és az elhivatott kollégáink nélkül nem beszélhetnénk napjainkban a térség legnagyobb egészségügyi szakellátó intézményéről, röviden a „Hetényiről”.