Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Közkórháza – a jelenlegi Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet – több mint 100 évvel ezelőtt épült és 1896-ban kezdte meg működését. A tevékenységek megkezdése óta számos kórházi fejlesztés és rekonstrukció végrehajtására került sor. Az első fejlesztések a II. világháború alatt, majd 1953 – 1955-ig, valamint a 60-as évek második felében történtek. Bár az 1970-es évek elején felmerült egy új megyei kórházi telephely megépítése Szolnok város északi részén, az ötlet azonban meghiúsult, így a már meglévő megyei kórház többütemű fejlesztéséről és rekonstrukciójáról született döntés. A fejlesztés eredményeként 1975-re a kórház – az eredeti funkciók rekonstrukciója mellett – egy 268 ágyas belgyógyászati pavilonnal bővült, majd 1982-re újabb épület készült el, melyben a szülészet- nőgyógyászat, gyermekosztály, fül-orr-gégészet, szemészet, központi laboratórium, és központi radiológia kapott helyet. Az építkezésekkel párhuzamosan megtörtént a tüdőkórház, az újszászi tüdőszanatórium, valamint a város alapellátásának a megyei kórházhoz való integrálása is.

 

A nyolcvanas évek végére a kórház egy öt telephelyes, szervezés szempontjából nehezen kezelhető, műszerállományát tekintve korszerűtlen, több mint 2100 ágyas kórházzá vált.

 

Az 1992-ben elkezdett dezintegrációs folyamat, az ágyszám csökkentések, valamint szervezeti és gazdasági intézkedések eredményeként a kórház telephelyeinek száma kettővel csökkent.

 

1999-re a kórház ágyainak száma 1426-ra csökkent.

1995-ben a Megyei Önkormányzat címzett támogatást nyert a sebészeti épület rekonstrukciójára 1,8 milliárd forint értékben. A rekonstrukció során új épületszárny került felépítésre, melyben a központi műtőblokk (6 aszeptikus és 1 szeptikus műtővel), baleseti sebészeti felvételi részleg, 14 ágyas intenzív terápiás osztály és központi sterilizáló került elhelyezésre.

 

2003. novemberében a felújított régi sebészeti épület 161 és az új hotelszárny 249 ággyal került átadásra a gyógyítás szolgálatába - európai színvonalú, korszerű körülményeket teremtve az orvosok és szakdolgozók emberközpontú munkájához.

 

2008-ban a Szolnok, Városmajor út 32. szám alatti telephelyen működő Ápolási Osztály és Krónikus Belgyógyászati Osztály áthelyezésre került az I. számú, Tószegi út 21. szám alatti telephelyre. Ezt az intézkedést a szakmai ellátási környezet javítása és költségracionalizálás indokolta.

 

Szintén ebben az évben a Belgyógyászati Pavilon rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, melyhez kapcsolódóan a IV. emeleten kialakításra került egy 12 ágyas hematológiai részleg is steril fektetőkkel.

 

A 2007-2013. évig tartó uniós költségvetési ciklusban az intézetben közel 13 Mrd forint értékben zajlott fejlesztés, mely magában foglalta úgy a HEFOP, TIOP, ÉAOP KEOP infrastrukturális, mind a TÁMOP- os képzésre és egyéb célokra felhasznált összegeket is.

 

2008.

 • Rendelőintézet keleti és déli szárnyának rekonstrukciója és korszerű orvostechnikai eszközökkel való felszerelése valósult meg.

2012.

 • Egykapus sürgősségi ellátás kialakítása (gyermek sürgősségi ellátó hellyel együtt) gép-műszer és egy modern digitális röntgenfelvételi munkahely PACS rendszer beszerzésével. Kialakításra került a mentők számára egy külön mentőút és a heliport éjszakai megvilágítása is megvalósult.

 • A foglalkoztatás támogatási lehetőséggel valósult meg az SBO-n a triage bevezetése.

2014.

 • A PIC fejlesztéséhez kapcsolódóan korszerű. hi-tech és digitális technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésére, valamint informatikai fejlesztésre került sor.

 • Szakorvosi, szakpszichológusi, neonatológus és menedzsment típusú képzések valósultak meg támogatással.

2015.

 • 14 ágyas addiktológiai nappali kórház, valamint kardiológiai és pulmonológiai légzés-rehabilitációs ambulancia kialakítására került sor eszközbeszerzéssel és IT fejlesztéssel együtt.

 • Kialakításra került egy új manuális tömb, a radiológia teljes vertikumát magába foglaló új épület földszintjén egyéb forrásból kialakított CT és MR vizsgálókkal. Fejlesztésre kerültek még az ún. technológiai tömbben lévő osztályok is.

 • Kialakításra került egy új nukleáris medicina osztály, mely nagy űrt pótol, hiszen a megyénk volt az egyetlen megye, ahol ilyen diagnosztika még nem állt rendelkezésre.

 • Megújult az Intézeti Gyógyszertár és a Patológiai Osztály úgy infrastruktúra, mint eszközök és IT, mobíliák tekintetében.

 • A kórház 3 épületének villamos energia ellátása került részlegesen kiváltásra megújuló energiaforrás bevonásával.

 • 12 db röntgensugárzáson alapuló eszköz cseréje történt selejtezés utáni új beszerzéssel. Korábbi eszközbeszerzések kerülhettek elszámolásra több mint 40 millió Ft értékben.

 • A fenntartó által informatikai eszközök, valamint műtéti és ápolási eszközök központi beszerzése történt, melyből intézetünk is részesült.

 • Szolnoki kistérségi egészségfejlesztési program, EFI iroda működtetése valósult meg.

 • A megye Tüdőgondozóiban pályázati forrásból zajlott a dohányzásról való leszokás támogatása.

 

A 2014-2020. évig tartó uniós költségvetési ciklusban eddig az alábbi pályázat valósult meg:

 • 2017. A Nővérszálló épületének energiahatékonyság növelését sikerült megoldani hőszigeteléssel, nyílászáró cserékkel és megújuló energiaforrással.